Máy thổi túi đệm khí, Máy thổi màng đệm khí bọc gói hàng

T30, iBag-T30, Máy thổi túi đệm khí, màng đệm khí, Máy thổi bong bóng khí, máy làm màng chống sốc, máy làm xốp nổ, máy làm phim bong bóng, máy làm màng xốp khí, máy làm màng bóng khí
- 17%

Máy Thổi Túi Đệm Khí iBag-T30

4.990.000₫ 6.000.000₫
018N, C10, Máy thổi túi đệm khí, màng đệm khí, Máy thổi bong bóng khí, máy làm màng chống sốc, máy làm xốp nổ,máy làm phim bong bóng, máy làm màng xốp khí, máy làm màng bóng khí
- 22%

Máy Thổi Túi Đệm Khí iBag-C10

6.990.000₫ 9.000.000₫
018N, 018, iBag-018N, iBag-018, Máy thổi túi đệm khí, màng đệm khí, Máy thổi bong bóng khí, máy làm màng chống sốc, máy làm xốp nổ, máy làm phim bong bóng, máy làm màng xốp khí, máy làm màng bóng khí
- 17%

Máy Thổi Táo hơi iBag- 018

15.000.000₫ 18.000.000₫
Máy Thổi Túi Đệm Khí iBag- 018N
- 17%

Máy Thổi Túi Đệm Khí iBag- 018N

15.000.000₫ 18.000.000₫
iBag-045 plus Máy thổi túi đệm khí, màng đệm khí, Máy thổi bong bóng khí, máy làm màng chống sốc, máy làm xốp nổ, máy làm phim bong bóng, máy làm màng xốp khí, máy làm màng bóng khí
- 20%

MÁY THỔI TÁO HƠI iBag- 045 Plus

20.000.000₫ 25.000.000₫
iBag PQA, máy bế bìa, máy băm bìa, máy xẻ bìa, máy xén bìa, máy băm bìa, xốp nổ, bóng khí, chống sốc, gói hàng, bọc hàng, đóng gói hàng dễ vỡ
- 12%

Máy Băm Bìa

22.000.000₫ 25.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: