Màng đệm khí

iBag-045 plus Máy thổi túi đệm khí, màng đệm khí, Máy thổi bong bóng khí, máy làm màng chống sốc, máy làm xốp nổ, máy làm phim bong bóng, máy làm màng xốp khí, máy làm màng bóng khí
- 20%

MÁY THỔI TÁO HƠI iBag- 045 Plus

20.000.000₫ 25.000.000₫
018N, 018, iBag-018N, iBag-018, Máy thổi túi đệm khí, màng đệm khí, Máy thổi bong bóng khí, máy làm màng chống sốc, máy làm xốp nổ, máy làm phim bong bóng, máy làm màng xốp khí, máy làm màng bóng khí
- 17%

Máy Thổi Táo hơi iBag- 018

15.000.000₫ 18.000.000₫
T30, iBag-T30, Máy thổi túi đệm khí, màng đệm khí, Máy thổi bong bóng khí, máy làm màng chống sốc, máy làm xốp nổ, máy làm phim bong bóng, máy làm màng xốp khí, máy làm màng bóng khí
- 17%

Máy Thổi Túi Đệm Khí iBag-T30

4.990.000₫ 6.000.000₫
túi đệm khí,  máy thổi túi đệm khí chèn hàng, màng đệm khí, cuộn đệm khí, đệm khí gói hàng, đệm khí bọc hàng, cột khí, cột khí chống sốc, đệm khí, đệm hơi, cột hơi, xốp nổ, bong bóng khí, chống sốc, gói hàng, bọc hàng dễ vỡ
- 23%

Túi Khí Chèn Hàng (20cmx10cm)

300.000₫ 390.000₫
túi bọt nở, túi nở, bọt nở, màng đệm khí, cuộn đệm khí, đệm khí gói hàng, đệm khí bọc hàng, cột khí, cột khí chống sốc, đệm khí, đệm hơi, cột hơi, xốp nổ, bong bóng khí, chống sốc, gói hàng, bọc hàng dễ vỡ
- 17%

Túi Bọt Nở AB

50.000₫ 60.000₫
Giấy tổ ong, giấy gói hàng, giấy gói hàng chống sốc, giấy bọc hàng tổ ong, màng đệm khí, cuộn đệm khí, đệm khí gói hàng, đệm khí bọc hàng, cột khí, cột khí chống sốc, đệm khí, đệm hơi, cột hơi, xốp nổ, bong bóng khí, chống sốc, gói hàng, bọc hàng dễ vỡ
- 22%

GIẤY TỔ ONG

250.000₫ 320.000₫
cột khí, cột khí chống sốc, đệm khí, đệm hơi, cột hơi, xốp nổ, bong bóng khí, chống sốc, gói hàng, bọc hàng dễ vỡ
- 8%

Cột Khí Chống Sốc

1.290.000₫ 1.400.000₫
iBag PQA, máy bế bìa, máy băm bìa, máy xẻ bìa, máy xén bìa, máy băm bìa, xốp nổ, bóng khí, chống sốc, gói hàng, bọc hàng, đóng gói hàng dễ vỡ
- 12%

Máy Băm Bìa

22.000.000₫ 25.000.000₫
Máy Thổi Túi Đệm Khí iBag- 018N
- 17%

Máy Thổi Túi Đệm Khí iBag- 018N

15.000.000₫ 18.000.000₫
018N, C10, Máy thổi túi đệm khí, màng đệm khí, Máy thổi bong bóng khí, máy làm màng chống sốc, máy làm xốp nổ,máy làm phim bong bóng, máy làm màng xốp khí, máy làm màng bóng khí
- 22%

Máy Thổi Túi Đệm Khí iBag-C10

6.990.000₫ 9.000.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: